Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=4fW0flBtllY&feature=youtu.be

Adalat means justice in 18 languages and reflects our most important goal: that everyone should be treated fairly when facing the justice system. We fight for equality and respect across cultures – with focus on you being understood and heard

Adalat Advokatfirma is your independent legal partner against the authorities.

What does Adalat do?

Protects your rights.

Adalat has extensive experience in many legal fields – and especially in cases where you or your family stand alone against the government. In addition, we offer legal assistance to resolve cases between ordinary people. Adalat takes everything from small cases where you have been treated unfairly by NAV, to cases where you get child protective services (barnevernet) into your home.

Who are your lawyers?

Advokat Lars Mathias Undheim

Adalat Advokatfirma er grunnlagt av advokat Lars Mathias Undheim. Advokat Undheim er uavhengig av både statlige myndigheter og private organisasjoner. Som advokat er dette avgjørende for å kunne gi deg det beste forsvaret.

 

Advokat Undheim vil kjempe din sak sammen med deg – fra start til slutt.

 

Advokat Undheim jobber særlig som forsvarer i straffesaker og som familien og barnas advokat i barnevernssaker. Undheim arbeider også ofte med saker mot UDI, UNE, NAV, saker om tvungent psykisk helsevern og ved andre vedtak om offentlig maktbruk mot individet. Advokat Undheim tar også jevnlig oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker, for foreldre i barnefordelingssaker, i saker som gjelder husleieloven og andre rettslige uenigheter mellom vanlige mennesker.

 

Advokat Undheim er opptatt av rettferdighet (Adalat), respekt og likeverd. Når du søker hjelp hos Undheim, kan du være trygg på at informasjonen du gir blir mellom dere, og at du blir fulgt opp på en trygg og forståelig måte.

 

Enten du blir arrestert av politiet, barnevernet banker på døren, eller du blir urettferdig behandlet i systemet, er advokat Undheim alltid bare en telefonsamtale unna! Ring advokat Undheim på + 47 980 21 482 for bistand i din sak.

Advokat Bernhard Bredok Hagevik

Advokat Bernhard Bredok Hagevik er daglig leder i Adalat Advokatfirma. Hagevik er fjerde generasjon av oslobaserte advokater som har kjempet for sine klienters rettigheter helt siden 1905.

 

Med advokat Hagevik ved din side, kan du regne med å få grundig hjelp og lojal oppfølgning i din sak. Om du har mistet jobben, ikke har fått utbetalt lønn eller feriepenger, så vil advokat Hagevik ta opp kampen mot arbeidsgiveren for deg. Advokat Hagevik jobber i tillegg mye med saker mot NAV, UDI og andre myndigheter, barne- og familiesaker, husleiesaker og erstatningssaker. Hagevik tar også arbeid som forsvarer og bistandsadvokat hvis du blir mistenkt, siktet, tiltalt eller fornærmet.

 

Ta kontakt med advokat Hagevik for en uforpliktende samtale på + 47 482 05 895.

Advokatfullmektig Susan Arulanantham

Advokatfullmektig Susan Arulanantham er opptatt av du skal få rett – ikke bare å papiret, men i virkeligheten.

 

Advokatfullmektig Arulanantham er opptatt av familiens beste, og er derfor spesielt engasjert i å løse saker som gjelder barn, barnevern og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd eller dødsfall i familien. Hun har hjerte for å hjelpe folk som er i kriser, og vil hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter dersom du har blitt offer for eller er anklaget for å ha begått en forbrytelse. Arulanantham brenner for mangfold og like rettigheter for alle, uavhengig av deres bakgrunn eller kjennskap til lovene, og bistår derfor i alle saker hvor enkeltindividet står mot myndighetene. Motivert av sitt engasjement for å hindre diskriminering arbeider hun også med saker hvor du blir uriktig sagt opp av arbeidsgiver eller har en annen konflikt med arbeidsgiveren din om arbeidsforholdet.

 

Hennes flerspråklige bakgrunn, inkludert flytende tamilsk, utvider hennes evne til å hjelpe et stort spekter av klienter fra ulike bakgrunner og kulturer.

 

Ta kontakt med Arulanantham for en gratis telefonsamtale på + 47 978 91 123.

Advokatfullmektig Eivind Abrahamsen

Advokatfullmektig Eivind Abrahamsen er dedikert til å hjelpe sine medmennesker når de møter sine livs store utfordringer i møte med rettssystemet. Med sin rolige fremtoning og faglige grundighet vil han lose deg trygt gjennom din sak.

 

I sin oppvekst har Abrahamsen vært vitne til hvor stor påkjenning en straffesak kan være for de som forfølges av statens maktmonopol dersom saken blir uriktig behandlet, og er blitt spesielt opptatt av å forhindre at uskyldige blir dømt.

 

Advokatfullmektig Abrahamsen er derfor særlig engasjert som forsvarer i straffesaker, men jobber dessuten mye med saker mot barnevernet, NAV, UDI, saker om tvungent psykisk helsevern og i andre saker hvor myndighetene griper inn i ditt liv. Han bistår også i saker om samlivsbrudd der det er uenighet rundt deres barn og økonomiske verdier, og i arbeidsrettssaker der folk urettmessig mister jobben eller har en konflikt med sin arbeidsgiver.

Ta kontakt med Abrahamsen for en gratis telefonsamtale på +47 468 06 940.

Are you going to you seek compensation for violence?
Have you been charged by the police in a criminal case?

In many cases you will have the right to free legal aid. Contact us if you have any questions or need more information about free legal aid. To read more about this Click here

If you do not meet the criteria to receive free legal aid, Adalat will in some cases offer fixed prices. Click here to read more about fixed prices

Adalat has a large network and collaborates with a number of interpreters. In cases regarding free legal aid, we ensure that you will get the best interpreters for free. If you want a special interpreter, we will arrange it for you.

Case with the police

Adalat has extensive experience with criminal cases and assists with defense in all cases that you, your family or relatives have with the police – from being a suspect and until the case is closed.

Child protective services (Barnevernet)

Adalat provides you and your family with the best legal assistance when child protective services (barnevernet) wants to intervene in your life. Adalat provides assistance in cases of emergency decisions, care orders, revocation of care order (returning the child) and forced adoption.

Case with the UDI or UNE

Adalat will help you and your family get reunited and fight against you or your family members being sent out of Norway. Undheim also helps in all other cases where people want to come to Norway, for example to work or as refugees.

Case against employer

If you have been laid off from your workplace or disagree with your employer about salary or vacation pay, Adalat can help you. Lawyer Undheim can assist you in consultations prior to being laid off (“drøftelsesmøte”), meetings for negotiations (“forhandlingsmøte”) after being laid off and in court.

Case against NAV

Adalat will help oppose NAV’s decision and will pursue your case with NAV to have it dealt with in the system. Undheim helps with issues such as sickness benefit, unemployment benefit, disability pension, child support, parental benefit and much more.

Divorce cases

Adalat has a lot of experience in cases where parents do not agree on how much they should see their children and who should take care of the children. Lawyer Undheim will advise you on how to best handle the situation so that you look after both yourself and your child in the process.

Compensation claims

Adalat helps you get the compensation you are entitled to if you have been charged or prosecuted in a case and later acquitted. Adalat can also help you seek compensation if you have been subjected to a criminal offense and seek victim compensation. Adalat will also help if you have a claim against an insurance company after an accident.

Involuntary psychiatric hospitalization

Adalat is against the illegimate use of force. Lawyer Undheim helps with cases before the supervisory commission (kontrollkommisjonen), the courts and the county governor (“Fylkesmannen”) and will always do what he can to get an incorrect decision on psychiatric hospitalization overturned.

Contracts

Adalat helps you with all kinds of contracts. It can be disputes regarding rent where you are in risk of being evicted out of your home or disagreements around buying services and goods. Adalat ensures that your rights are respected and you receive fair treatment all the way.

Other public decisions

Adalat also offers legal advice if you have to appeal other public decisions or apply for a permit. This can be anything from an application for adoption to an application to become a guardian or a decision where you do not get a passport, or it is decided that you will not get a driver’s license, your dog is relocated or where the public otherwise restricts your freedom. Contact us if you need help applying for a benefit or want to appeal a refusal.