Skip to main content

کمک رایگان قضایی

بیشتر مواردی که موسسه عدالت در آنها کمک قضایی ارائه می دهد شامل کمک رایگان ‌ میشوند. قوانین مربوط به کمک رایگان قضایی کمی پیچیده هستند و ما دراینجا خلاصه ای از آنها را ارائه می دهیم:

به طور کلی دو نوع کمک رایگان قضایی وجود دارد: 1- مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd) 2- حق وکالت رایگان (fri sakførsel). مشاوره حقوقی رایگان(fritt rettsråd ( : یعنی شما برای چند ساعت، مشاوره واطلاعات حقوقی مورد نیاز خود را جهت کمک به شکایتی که می خواهید انجام دهید دریافت می نمایید. وکالت رایگان (fri sakførsel (: بدان معنی است که وکیل به صورت رایگان، پرونده شما را به دادگاه و یا هیئت رفاه اجتماعی شهرستان (fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker)برده و برای احقاق حقوقتان از شما دفاع می کند.

مشمولیت شما جهت دریافت کمک های رایگان قضایی بستگی به نوع مورد قضایی شما، در آمد سالیانه تان، ارزش دارایی خود و در صورتیکه ازدواج کرده و یا شریک زندگی دارید، مجموعه دارایی هر دو برای دریافت کمک رایگان قضایی در نظر گرفته می شود.

در بعضی مواقع کمک رایگان قضایی بدون توجه به درآمد شما ارایه می گردد. کمک رایگان قضایی بدون توجه به درآمد، شامل موارد زیرمی باشد:

در بعضی مواقع کمک رایگان قضایی بدون توجه به درآمد شما ارایه می گردد. کمک رایگان قضایی بدون توجه به درآمد، شامل موارد زیرمی باشد:

 • •موارد مربوط به UDI یا UNE(موارد مربوط به پناهندگی و مهاجرت ومسایل مرتبط به آنها)، شکایت درباره ی پناهندگی، دیپورت شدن، اخراج، لغو پروانه اقامت و درخواست پناهندگی برای افراد نابالغ (افرادی که به سن قانونی نرسیده اند). توجه داشته باشد که کمک رایگان قضایی برای موارد دیپورت شدن فقط وقتی ارائه میشود که دیپورت شدن با نقض قوانین مهاجرت مواجه شده باشد.
 • همچنین اگر تبرئه شده اید، و یا پرونده جنایی تان فسخ شده باشد، شما حق استفاده از مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd) برای درخواست غرامت دارید.
 • در صورتی که قربانی خشونت شده اید می توانید از مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd) استفاده کنید و اگر می خواهید علیه متخلف شکایت کنید.
 • شما همچنین اگر دستخوش تخلف از فرمان بازدارندگی، ازدواج اجباری، متهم به قاچاق انسان، متهم به اعمال خشونت خانگی، متهم به مثله کردن، متهم به تجاوز جنسی، و یا سوءاستفاده های جنسی، و یا خود قربانی صدمات قابل توجهی به بدن یا سلامتی خود شده اید، حق مشاوره حقوقی رایگان(fritt rettsråd) را دارید. سپس وکیل به شما در جریان بررسی و بازخوانی كمك می كند.
 • همچنین به کسانی که به اجبارتحت درمان و مداوای روانپزشکی هستند، مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd) تعلق میگیرد

وکالت رایگان (fri sakførsel) بدون‌ توجه به درآمد به موارد زیر تعلق میگیرد: :

 • اگر خدمات محافظت از کودکان (barnevernet) بخواهد یک عمل اضطراری در مورد کودکتان انجام دهد، حضانت فرزندتان را به اجبار بر عهده بگیرد، شما حق اتخاذ وکیل به رایگان (fri sakførsel) را خواهید داشت. توجه داشته باشید که برای مشاوره در کلیه موارد ذکر شده در اینجا، مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd) هم به شما تعلق میگیرد.
 • وکالت رایگان (fri sakførsel) همچنین به افرادی که در بیمارستان روانپزشکی به صورت غیر ارادی بستری هستند و مایل به ارجای پرونده خود به کل سیستم قانونی هستند تعلق میگیرد.
 • در مواردی که شما مورد خشونت واقع شده اید ومیخواهید علیه مجرم یا مجرمین اعلام شکایت ودرخواست خسارت نمایید، نیز می توانید از وکیل رایگان استفاده نمایید.
 • در بسیاری از موارد، وکیل رایگان برای موارد جنایی ارائه میشود. این وکیل به عنوان وکیل مدافع عمومی شناخته میشود که در زیر توضیحات بیشتری داده شده است.
 • اگر شما در طی پروسه جنایی قربانی و شاکی هستید به شما وکیل رایگان تعلق میگیرد و این مورد به عنوان پرونده جنایی محسوب میشود. دراین باره توضیحات بیشتری در زیر ارائه شده است.

Free legal aid that depends on income

کمک حقوقی رایگان که به درآمد بستگی دارد همانطور که گفته شد، مشاوره حقوقی رایگان و نمایندگی رایگان (fri sakførsel) در موارد دیگری نیز می تواند با در نظر گرفتن درآمد و ثروت شما ارائه شود. اگر شما مجرد باشید و درآمد قبل از مالیاتتان کمتر از 320,000 NOK در سال باشد و ثروت شما زیر 100000 NOK باشد ، در این موارد حق دریافت کمک های حقوقی رایگان خواهید داشت. اگر همسر یا شریک زندگی مشترک دارید، و درآمد قبل از مالیاتتان کمتر از 490،000 NOK باشد و حداکثر ثروتتان 100000 NOK است، حق دریافت کمک های حقوقی رایگان خواهید داشت.

 

چنانچه کمک های حقوقی رایگانی که دریافت میکنید شامل موارد بی قید و شرط درآمدی نمی باشد، بر اساس تعرفه بخشی از هزینه را باید خود تامین کنید. به این هزینه ها سهم مشتری میگویند.

طبق مصوبات سال 2022، برای مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd)، سهم مشتری NOK 1121 (نرخ عمومی ) می باشد.
برای نمایندگی رایگان (fri sakførsel)، سهم مشتری 25٪ ازهزینه ها اما فقط تا سقف NOK 8968 (معادل 8 برابر نرخ عمومی ( می باشد. نرخ عمومی سالانه افزایش می یابد وبا افزایش نرخ، مبالغ فوق افزایش می یابد.
. اگر درآمدی زیر 100000 NOK در سال دریافت می کنید، از سهم مشتری معاف هستید.

 

• مشاوره حقوقی رایگان (fritt rettsråd) بسته به درآمد در این موارد اعمال می شود

 • مواردی که NAV در خصوص شما و بر علیه شما تصمیم گیری میکند، طبق قانون بیمه ملی ،میتوانید شکایت کنید (به عنوان مثال مزایای بیکاری ، مزایای بیماری ، مزایای معلولیت و سایر مزایای بیمه ملی که در مورد خانواده و حقوق بازنشستگی اعمال می شود).
 • مواردی که درخصوص گرفتن غرامت، شکایت نموده اید وشما در خصوص تصمیم اتخاذ شده اعتراض دارید.
 • اگر به شما جراحاتی وارد شده ویا قیم خود را در اثر یک حادثه از دست داده اید، در برخی موارد میتوانید از موارد قضایی رایگان استفاده نمایید. با ما تماس بگیرید.
 • اخراج غیر قانونی از محل کارو یا استعفای اجباری به توسط کارفرما
 • زمانی که حکم تخلیه محل سکونت اجاره ای شما صادر و منزل شما را تخلیه نموده اند
 • در موارد نگهداری از کودکان، حق دسترسی به کودکان یا مسئولیت اولیا
 • موارد مربوط به تقسیم دارایی زوجین پس از طلاق.

نمایندگی رایگان (fri sakførsel) مشروط به درآمد در موارد زیر اعمال میشود :

 • در موارد نگهداری از کودکان، حق دسترسی به کودکان یا مسئولیت اولیا
 • در موارد اخراج ناگهانی ویا اخراج معمولی به موجب قوانین محیط کار.
 • موارد مربوط به تخلیه خانه
 • در‌موارد غرامت برای جراحات شخصی یا از دست دادن قیم

وکیل مدافع – Forsvarsadvokat

شما حق کمک گرفتن وکیل مدافع را در هر مرحله از‌پرونده خود دارید، و موسسه عدالت در طول پرونده شما از آغاز تا پایان به همراه شمامیباشد و به شما کمک میکند.

اگر شما در‌پرونده ی جنایی متهم‌شده یا گناهکار شناخته شده اید، ممکن است که حق استفاده از وکیل عمومی داشته باشید.

در مرحله تحقیقات، حق شما برای داشتن وکیل مدافع مورد به مورد بررسی میشود. موسسه عدالت همیشه این موضوع را برای شما بررسی میکند و هرجا این امکان وجود داشت برای شما اقدام میکند. اگر بیشتر از ۲۴ ساعت زندانی شده باشید یا پلیس این واقعه را برای شما پیشبینی میکند، در همه‌موارد حق استفاده از وکیل مدافع عمومی را دارید. همچنین اگر در بازداشت پلیس هستید، همیشه حق استفاده از وکیل مدافع عمومی را دارید. اگر در بازداشت پلیس قرار گرفتید، موسسه عدالت همیشه به شخص بازداشت شده کمک خواهد کرد.

در مرحله حضور در دادگاه، شما معمولا حق داشتن وکیل مدافع را دارید البته در صورتیکه اعتراف به جرم نکرده باشید. اما این شامل دادگاه هایی که به دلیل قصور در پرداخت جریمه، مصادره أموال غیر قانونی، و یا مواردی که پلیس برای شما مجازاتی تعیین نکرده است نمیشود. همچنین این شرط برای جرائم رانندگی مانند موارد مربوط به مستی یا رانندگی بدون گواهینامه اجرا نمیشود.

اگر شما به اتهامات جنایی علیه خود اعتراف کرده اید و پرونده شما اصطلاحا اعترافی است و پلیس بیش از ۶ ماه زندان برای شما در نظر گرفته شما حق استفاده از وکیل مدافع برای جلسه محاکمه خود دارید. این همچنین شامل مواردی که شما از شرایط آزادی خود مانند شرایط آزادی مشروط یا خدمت اجباری اجتماعی سرپیچی کرده اید و پلیس برای شما بیش از ۶ ماه زندان در نظر دارد هم میشود. اگر پلیس در چنین پرونده ای برای شما کمتر از ۶ ماه زندان در نظر دارد شما مشمول داشتن وکیل مدافع عمومی نمیشوید. اما در‌موارد خاص پس از درخواست، ممکن است این حق به شما تعلق بگیرد. موسسه عدالت در هر موقعیتی که اساس چنین درخواستی فراهم باشد این درخواست را برای شما انجام خواهد داد.

حق داشتن وکیل مدافع در موارد دیگری‌ مانند: داشتن فرمان بازدارنده ازرفتن به خانه خود، ‌ داشتن فرمان بازدارنده به دلیل بدرفتاری درروابط با نزدیکان، اتهامات مربوط به کودکان ‌زیر ۱۸ سال و تقاضای بازجویی از انها. اگر شما هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اید و پلیس برای شما حکم زندان، زندان نوجوانان یا خدمت اجباری اجتماعی در نظر دارد، باید همیشه وکیل مدافع داشته باشید.

مشاور حقوقی – Bistandsadvokat

اگر شما قربانی جرم هستید، ممکن است حق داشتن وکیل در حین تحقیقات و در مراحل دادگاه داشته باشید. چنانچه شما قربانی یکی از مواردی چون: سرپیچی از‌حکم بازدارنده، ازدواج اجباری، قاچاق انسان، خشونت خانگی، مثله شدن، تجاوز جنسی، انواع سو استفاده جنسی یا قربانی جرایمی که برای شما جراحات بدنی یا سبب صدمه به سلامت شما شده اند همواره حق داشتن وکیل رایگان را دارید. بسته به تحقیقات بیشتر، اگر پرونده شما لزوم داشتن وکیل دیگری خارج از این پرونده ها را داشته باشد، چنان وکیلی برای شما تامین میشود، اگرماهیت و جدیت جرائم ملزوم چنین شرایطی باشد. موسسه عدالت در مورد حق شما برای چنین وکیلی و پایه ی این حق تحقیق خواهد کرد.

هزینه های ثابت

اگر شما حق کمک رایگان قضایی را ندارید، موسسه عدالت میتواند در پروندهایی چون شکایت از تصمیمات عمومی و دیگر موارد، هزینه های ثابت ارائه دهد. این به معنای این است که شما هزینه ای ثابت برای پرونده خود پرداخت میکنید که به ساعات کار لازم وکیل ربطی ندارد. هزینه های ثابت معمولا در موارد مربوط به UDI، NAV یا سازمان های دولتی دیگر اتخاذ میشوند. اینکه هزینه ثابت ارائه شود یا نه بسته به دامنه، پیچیدگی پرونده و وضعیت مالی مشتری دارد.

بیمه یا عضویت در اتحادیه

اگر قرارداد بیمه شخصی خود را دارید یا در اتحادیه ای عضویت دارید، ارزش دارد که نگاهی به قرارداد بیمه خود یا شروط توافق با اتحادیه خود بیندازید، تا ببینید که آیا شما مشمول پرداخت حقوق قضایی هستید، به طور کلی یا جزئی. موسسه عدالت این موضوع را برای شما در شرایط مناسب بررسی میکند. .

هزینه های غیر

غیر از این، هزینه ها و شرایط برای هر‌مورد جداگانه وضع میشود. موسسه عدالت به صورت ساعتی با نرخ NOK 1200-2500 بدون‌ احتساب مالیات، حساب میکند. این مخصوصا در مورد پرونده هایی که به دادگاه خواهند رفت اعمال میشود. بسته به دامنه و پیچیدگی پرونده، ممکن است هزینه از قیمت ارائه شده در اینجا بیشتر شود. غیر از این، تایید مسئولیت  برای هر‌پرونده و مضامین مسئولی جداگانه آماده میشود.